พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจ่า และนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2566