72 พรรษามหามงคล ทหารเรือร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่