คลื่นข่าว 360 9 มิ.ย.60

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ. 1960 เมื่อแผ่น Letraset วางจำหน่ายโดยมีข้อความบนนั้นเป็น Lorem Ipsum และล่าสุดกว่านั้น คือเมื่อซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ (Desktop Publishing) อย่าง Aldus PageMaker ได้รวมเอา Lorem Ipsum เวอร์ชั่นต่างๆ เข้าไว้ในซอฟท์แวร์ด้วย

PR กองทัพเรือ


ข้อปฏิบัติในการโดยสารรถยนต์โดยสาร กองท้พเรือรวมใจสู้ภัย COVID-19
04/04/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยสาร กองท้พเรือรวมใจสู้ภัย COVID-19
04/04/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร กองท้พเรือรวมใจสู้ภัย COVID-19 
04/04/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติการเว้นระยะห่างในการยืนแถว กองท้พเรือรวมใจสู้ภัย COVID-19 
04/04/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันปราดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ้นวาคม
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

สถานที่สำคัญที่ใครเดินทางมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาด พระธาตุพนม และเวินปลา navy Tri season2
02/01/2563
แฟ้มภาพ

อีกหนึ่งสีสันของ season ที่ 2 ที่ นครพนม ทีมดุริยางค์ทหารเรือ
02/01/2563
แฟ้มภาพ

อีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญของกองทัพเรือ กับ  Navy Triathlon season 2 นครพนม 
02/01/2563
แฟ้มภาพ
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,637
ทั้งหมด
558,066