ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในรายการ ล้านนานาวี

26/05/2020 15:05
 

  ในวันอังคารที่ ๒๖ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๒๑๕ น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในรายการ "ล้านนานาวี" ซึ่งออกอากาศใน ๒๖ พ.ค.๖๓ ทาง ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ FM 88.0 MHz ระหว่างเวลา ๑๒๓๐ - ๑๓๐๐ ในหัวข้อ “ความเป็นปกติของวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของโรค ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลในการสร้างเสริมสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,573
ทั้งหมด
1,217,955