ส.ทร.๑๒ หนองคาย->ร่วมการปล่อยแถวชุดบูรณาการตรวจสอบสถานการและที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

26/05/2020 14:56
 

  ใน ๒๖๐๙๐๐ พ.ค.๖๓ ส.ทร.๑๒ หนองคาย โดย น.ต.วัฒนา  มั่งมี รอง ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย และ พ.จ.อ.วินัย  ชอบใจ จนท.ผลิตรายการ ร่วมการปล่อยแถวชุดบูรณาการตรวจสอบสถานการและที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลาง จว.หนองคาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายรณชัย  จิตรวิเศษ เป็นประธาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,400
ทั้งหมด
1,217,782