ส.ทร.๕ สัตหีบ ->กิจกรรม สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19

30/03/2020 10:46
 

  วันที่ 26 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” โดยร่วมกับ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” 
  ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID – 19” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นั้น โดยใช้การผนึกกำลังทุกภาคส่วนของทางราชการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ให้ทราบถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว Self Guarantee การอยู่บ้านเพื่อควบคุมหรือลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือ Home Guarantee รวมทั้งการแนะนำใช้มาตรการ Social Distance ร่วมกับมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนด สำหรับการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในวันนี้ จะมุ่งในอีกเรื่องคือ การรักษาแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะการทำให้ตลาดต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบปลอดภัยจากเชื้อโรค โดยเมื่อประชาชนที่อยู่บ้าน เมื่อต้องเดินทางออกไปจัดซื้ออาหารเพื่อการบริโภคจากแหล่งที่ปลอดภัยแล้วนำมารับประทานที่บ้าน ประชาชนหรือประชากรจะสามารถดำรงชีพและก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกัน กองทัพเรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ จึงได้ให้หน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และเรียนเชิญ อำเภอสัตหีบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สัตหีบปลอดภัยต้านภัยไวรัส COVID-19” เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะตลาด ที่ประชาชนไปใช้บริการ ทางเดินเท้าบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ การแจกสิ่งของจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,567
ทั้งหมด
191,469