ส.ทร.๗ นครพนม ->การอบรมบรรยายขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

24/04/2019 08:55
 

ใน ๒๓ เม.ย.๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ น.อ.อภิชาติ แก้วดวงเทียน ผบ.นรข.เขตนครพนม /วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับคณะวิทยากรจิตอาสาหลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ ได้จัดการอบรมบรรยายขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา เข้ารับฟัง จำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,091
ทั้งหมด
663,001