ส.ทร.๖ สงขลา ->ประเด็นปัญหากำลังพล ในพื้นที่ ทรภ.๒ จ.สงขลา

12/06/2018 13:35
 

วันนี้ที่ บก.ทรภ.๒ พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผช.ผบ.ทร. ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามประเด็นปัญหากำลังพล ในพื้นที่ ทรภ.๒ จ.สงขลา โดยมี พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ทรภ.๒ และข้าราชการทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ โดย ผช.ผบ.ทร.กล่าวถึงการเดินทางในครั้งนี้ว่า เป็นดำริของท่าน ผบ.ทร.ในการตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือทุกหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นของหน่วย รวมทั้งปัญหาด้านสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงาน นำไปปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองต่อปัญหา เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเรือต่อไป สำหรับการร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามประเด็นปัญหาด้านกำลังพล ในพื้นที่ จว.สงขลา ในครั้งนี้ มีข้าราชหาร ทหาร ลูกจ้าง ในหน่วยหน่วยขึ้นตรง ทรภ.๒ ร่วมรับฟังการนำเสนอประเด็นปัญหาเป็นจำนวนมาก เพื่อรับรู้ถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องของกำลังพล รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ทรภ.๒ อีกด้วย ///ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา/รายงานข่าวต้นชั่วโมง ทร..
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
962
ทั้งหมด
177,030