ส.ทร.๗ นครพนม ->สัมมนาเครือข่ายตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ปี ๒๕๖๑

08/05/2018 15:32
 

ใน ๘ ม.ค.๖๑ ส.ทร.๗ นครพนม จัด พ.จ.อ.เดชา สมสอาด จนท.เทคนิคฯ ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ปี ๒๕๖๑ ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม




ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
436
ทั้งหมด
545,674