ส.ทร.๑๐ ตราด-การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

11/01/2021 08:41
 

  วันนี้ที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด น.อ.นพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จ.ตราด ในฐานะ หน.คณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) น.อ.เสกสรรค์ สุขศรี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ  จ.ตราด และ เรือ ต.๒๖๒ พร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่เข้าพบหน่วยงานทางราชการ ผู้ประกอบการรีสอร์ท นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากประชาชน ในมาตรการ การป้องกันของทางรัฐบาลและจังหวัดตราด รอง ผอ. ศรชล จ.ตราด กล่าวว่าจากการติดตามสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบว่า มีความกังวลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้สถานประกอบการณ์รีสอร์ท ร้อยละ ๙๐ ปิดตัวลงประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นอย่างดี 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
8,133
ทั้งหมด
450,648