ส.ทร.๕ สัตหีบ->เสนาธิการทหารเรือส่งมอบโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(ศฝ.สอ.รฝ.)

06/01/2021 13:22
 

  วันนี้ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอกธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม พื้นที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยได้ส่งมอบให้แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ เสนาธิการทหารเรือได้กล่าว ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ นั้น กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดเตรียมสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
7,924
ทั้งหมด
450,439