ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1-19

02/06/2020 09:00
 

วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังบูรณาการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังและสาธารณสุขอำเภอกันตังตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ เรือลากจูงเรือบาร์จ TB.MCL POWER 1 สัญชาติไทย เดินทางมาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียคนประจำเรือเป็นชาวอินโดนีเซีย ๗ คน และชาวไทย ๑ คน  //เรือลากจูงเรือบาร์จ  TB.MACALLAN 3 สัญชาติมาเลเชีย คนประจำเรือเป็นชาวอินโดนีเชีย ๓ คน ชาวอินเดีย ๔ คน และชาวมาเลเซีย ๒ คน  ผลการปฏิบัติ คนประจำเรือมีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้อง และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ขณะที่ศรชล.จังหวัดพังงา บูรณาการ จนท.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี ร่วมตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  ลูกเรือภรภิญโญมารีน 3 จำนวน ๒ คน และผู้โดยสาร  ๑๕ คน   ซึ่งออกจากท่าเทียบเรือบ้านด่านเหนือ อ.เมืองพังงา ผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางมาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคและกลับไปยังท่าเทียบเรือบ้านมาเนอะ และท่าเทียบเรือบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา จากนั้นได้ร่วมตรวจคัดกรอง บริเวณ ณ ท่าเทียบเรือบ้านด่านเหนือ อ.เมืองพังงา โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิลูกเรือภรภิญโญมารีน 3 จำนวน ๒ คน และผู้โดยสาร  ๓๒ คน ซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดได้เดินทางมาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ตรวจไม่พบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่าที่กำหนด และได้เดินทางกลับ ณ ท่าเทียบเรือบ้านมาเนอะ และท่าเทียบเรือ บ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา ตรวจไม่พบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่าที่กำหนด หรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ โควิด1-19
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,068
ทั้งหมด
1,217,450