ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประมงปราณบุรี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกัน การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

02/06/2020 08:00
 

วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 หรือ ศรชล.ภาค 1 โดย  ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้าวยเจ้าหน้าที่ประมง อ.ปราณบุรี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบปะกับชาวประมงในพื้นที่ ปากน้ำปราณ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำหน่วย ศรชล.ภาค 1 ภารกิจและหน้าที่ของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมทั้งแนะนำให้ชาวประมงตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเล และหน้าที่ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และส่งเสริมให้ชาวประมงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ธนาคารปูม้า ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พี่น้องชาวประมงปากน้ำปราณได้มีส่วนร่วม โดยมีพี่น้องชาวประมง  พร้อมด้วย จนท.จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล   ประมงอำเภอปราณบุรี และจนท.ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในกิจกรรม
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
85
ทั้งหมด
1,218,136