ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสัญจรของเรือ ในท้องที่จังหวัดตรัง

01/06/2020 14:00
 

          น.อ.เฉลิมพล โกมลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรัง แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสัญจรของเรือ ในท้องที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดย  เรือประมงทุกลำ สามารถจะนำเรือเข้าท้องที่จังหวัดตรังได้   //เรือประมง ที่แจ้งออกจากท้องที่ของจังหวัดอื่น และเรือประมงที่แจ้งออกจากท้องที่จังหวัดตรัง และผู้ประกอบการเรือประมง และแรงงานประมงของเรือ ที่ยังไม่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อมาก่อน จะเข้าท้องที่จังหวัดตรัง ต้องนำเรือเข้าจอดที่ท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองโรคติดต่อผู้ประกอบการเรือประมง และแรงงานประมงทุกราย  ทั้งนี้ การปฏิบัติตนของผู้ประกอบเรือประมง และแรงงานประมงที่ท่าเทียบเรือประมง หรือแพปลา เมื่อเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือประมงหรือแพปลาแล้ว ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมาตรการการกักกันตัว 14 วัน แต่ให้ปฏิบัติตนตามสังคมใหม่ (New Normal) คือ ถูกสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และเวันระยะห่างทางสังคม               ขณะที่เรือสินค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อขนส่งสินค้าในท้องที่จังหวัดตรัง สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ ทั้งนี้ อยู่ในมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตามระเบียบปฏิบัติประจำการดำเนินการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง สาธารณสุขกันตัง รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่   ด้านเรือท่องเที่ยวขณะนี้ ยังไม่เปิดการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดตรัง จึงไม่มีการสัญจรของเรือท่องเที่ยว.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,653
ทั้งหมด
1,218,035