ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะลภาค 3 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการท่าเรือ เกาะหลีเป๊ะ -ท่าเรือปาบารา จว.สตูล /ตรวจหนังส

01/06/2020 09:00
 

วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะลภาค 3 โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะลจังหวัตสตูล  บูรณาการร่วมกับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะ จัดกำลังพลร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจและคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้า- ออกณท่าเรือปากบารา อ.ละงู จว.สตูล โดยมีเรือสปิดโบ๊ทรับ - ส่งผู้โดยสารที่เดินหางจากท่าเรือ เกาะหลีเป๊ะ -ท่าเรือปาบารา ผู้โดยสาร จำนวน 64 คน เพื่อป้องกันการผู้ลักกลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด- 19 ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดและผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัส ขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังบูรณาการร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรังและสาธารณสุขอำเภอกันตั้งตรวจหนังสือเดินทางและตรวจคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือเรือลากจูงเรือบาร์จที่เดินทางมาจากรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย คนประจำเรือทั้งหมดเป็นคนไทย รวม ๗ คนผลการปฏิบัติ คนประจำเรือมีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้อง และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,554
ทั้งหมด
1,217,936