มติสภาผ่าน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ แก้ปัญหาโควิด 19 ขณะยังไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อตรวจสอบติดตามการใช้เงิน

01/06/2020 08:00
 

          ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่านความเห็นชอบ พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ เพื่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ภายใต้งบประมาณที่กันไว้ร่วม 1.9 ล้านล้านบาทแล้ว โดยเป็นการลงมติทีละฉบับ เริ่มจาก 1.พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 207 เสียง 2.พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบ 275 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง และ 3.พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เห็นชอบ 274 เสียง ไม่เห็นชอบ 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ออกเสียง 1 เสียง  ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อติดตามการใช้งบประมาณ เพราะต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุญัตติเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมก่อน ทั้งนี้ เมื่อมีมติผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่ฝ่ายค้านต้องการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้น ว่าเป็นเรื่องของวาระต่อไป ตนก็ไม่ขัดข้องหากสภาตั้งได้ก็ตั้งไป ไม่ต้องการคัดค้านอะไรทั้งสิ้น ถ้าทำให้ดีขึ้นเข้าใจมากขึ้น แต่ไม่ใช่ทำให้ล่าช้า เพราะประชาชนกำลังเดือดร้อน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,505
ทั้งหมด
1,217,887