ปรมน. ระยอง บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม พรก.ฉุกเฉิน ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในยามสิกาล ในพื้นที่ จ.ระยอง

07/04/2020 13:00
 

            วานนี้ เวลา 22.00 – 04.00 น. น.อ. อำนรรฆ  ภมรพล  รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองรอง​ ผอ.รมน.จังหวัดระยอง  มอบหมายให้​ น.อ.วิษณุ​ วงศ์​ท​รา​ยทอง​ รองหัวหน้า​กลุ่ม​งาน​รักษา​ความปลอดภัย​ใน​ชีวิต​และ​ทรัพย์สิน​ฯ​ เป็นผู้ปล่อยแถว​ เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ​ ที่ร่วมบูรณาการ​ ตั้งจุดสกัดจุดตรวจ​ ผู้ที่เดินทางสัญจรในยามวิกาล​ หลังจากที่ได้มี​ประกาศ​ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน​ 

            ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัดระยอง จัด​  ร.อ.รุ่งรุจ สโรบล หน.ชรต.112​  ร.ต.ภสุ  ทิพยจันทร์  ผช.หน.ชรต.ฯ​ บูรณาการ​ร่วมตั้งจุดตรวจและคัดกรอง ตามคำสั่งจังหวัดระยอง​ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำโดยสถานีตำรวจภูธรมาบตาพูด ปลัดอำเภอเมือง และปกครองจังหวัด​ระยอง​ และเจ้าหน้าที่​สารวัตร​ทหารเรือ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ข้อ 1​ห้ามบุคคลในเขตท้องที่ออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 2200-0400 น. ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
671
ทั้งหมด
1,393,663