นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าที่ประชุมจะมีการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยการออก พ.ร.ก.กู้เงิน และ พ

07/04/2020 10:00
 

           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมการประชุม เพื่ออนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หลังจากมีการอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทย อย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอ ครม. อนุมัติมาตรการชุดที่ 3 หลังจากที่การครม.นัดพิเศษได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางในการออกชุดมาตรการ งบประมาณที่จะต้องใช้ รวมถึงที่มาของงบประมาณด้วย ที่จะมีทั้งการออก พ.ร.ก.กู้เงิน และ พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณ สำหรับมาตรการดังกล่าวจะออกมาดูแลและเยียวยาความเสียหายของประชาชนทุกภาคส่วนได้อีก 6 เดือน คลอบคลุมทั้งภาคประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อน และต้องมีการเข้ามาดูแลเพิ่มเติม กลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจและเกิดการจ้างงานต่อไปได้ และจะมีการดูแลกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งดูแลเสถียรภาพของตลาดเงินตลาดทุนไม่ให้เกิดความเสียหายด้วย ซึ่งเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลดูแลอย่างครอบคลุม
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,848
ทั้งหมด
191,750