ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชุมพร หรือ ศรชล.จังหวัดชุมพร และศรชล.จังหวัดชลบุรี ออกตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COV

07/04/2020 08:00
 

                วานนี้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดย ศรชล.จังหวัดชุมพร บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขปากน้ำหลังสวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ศูนย์ PIPO หลังสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ.หลังสวน จว.ชุมพร ตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของเรือประมงหน้าท่า จำนวน 2 ลำ ได่แก่ เรือประมงพิชิตสมุทร 15 มีลูกเรือ 32 คน (ไทย 10 นาย ต่างชาติ 22 นาย) และเรือประมงพิชิตสมุทร 51 มีลูกเรือไทย 2 คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง  ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ศรชล.จังหวัดชลบุรี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ชลบุรี ออกตรวจและสังเกตุการณ์การปฏิบัติการควบคุม เส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ ตามมาตรการ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของเรือสินค้า 3 ลำ สัญชาติฮ่องกง มีลูกเรือเป็นชาวต่างชาติ 17 คน เรือสัญชาติ ฮ่องกง มีลูกเรือเป็นชาวต่างชาติ 22 คน และเรือ สัญชาติ Liberia มีลูกเรือเป็นชาวต่างชาติ 20 คน ณ ท่าเรือ Kerry Siam Seaport ต่อมาเวลา 15.00 น. ได้ตรวจสอบเรือสัญชาติเรือ: Liberia อีกลำ มีลูกเรือเป็นชาวต่างชาติ 28 คน ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งเรือทั้งหมดได้ปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และไม่มีกลุ่มเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อ Covid-19.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,805
ทั้งหมด
191,707