ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล ร่วมตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 5 ลำ ไม่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ COV

06/04/2020 10:00
 

            วานนี้  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล บูรณาการกำลังร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามคำสัง ศรชล.จังหวัดสตูล ที่ 1/2563 โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเล 306 ออกลาดตระเวนบริเวณร่องน้ำปากบาราและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานคนไทยและต่างด้าวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 เข้ามาในประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 5 ลำ ลูกเรือรวม 48 คน มีคนไทย 32 คน ต่างด้าว 16 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิด และไม่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID – 19
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,655
ทั้งหมด
191,557