ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เผย สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ในขณะนี้ วอนขอความร่วมมือเกษตรกร งดทำการปลูกข้าว

21/08/2019 16:00
 

  

            นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาที่ได้รับน้ำจากเขื่อนใหญ่ จากเขื่อนภูมิพล  เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีการระบายน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา   ซึ่งขณะนี้  สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเปลี่ยนไป ต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัด และปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่มองเห็นก็คือพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้มีการเพาะปลูกข้าวไปแล้ว กว่า 2 ล้านไร่เศษ ซึ่งเข้าเป็นเดือนที่ 4 แล้ว ใกล้ที่จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว การใช้น้ำก็จะลดลงในด้านของภาคเกษตร แต่ในส่วนของภาคของการอุปโภค-บริโภค หรือภาคของการรักษาระบบนิเวศ และด้านการประปาก็ยังคงอยู่ต้องไม่ให้ขาดแคลน ส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเอง เนื่องจากได้รับอิทธิพลมีฝนตกชุกในภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมจะสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณสูงขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา  ระดับน้ำดังกล่าวจะคงอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็จะค่อยๆ ลดระดับลงหากม่มีฝนตกลงมาอีก ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ และได้เน้นย้ำเรื่องของการทำนาต่อเนื่องนั้นขอให้เกษตรกรงดการทำนาออกไปก่อนเพื่อเป็นการสงวนน้ำไว้ใช้เรื่องของการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในเมื่อฝนไม่ตกติดต่อกันมานานเป็นเดือน และค่าฝนเฉลี่ยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของบางพื้นที่  กรมชลประทาน ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการช่วยเหลือ  มีการกระจายเครื่องสูบน้ำ จำนวน 100 เครื่อง ไปตามโครงการชลประทานทั้ง 17 แห่ง ที่รับผิดชอบ เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือคลองต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงนี้
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,381
ทั้งหมด
313,019