นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำการจัดระเบียบรถตู้ยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความเห็นของทุกฝ่าย

21/08/2019 12:00
 

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงนโยบายการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ ภายหลังจากกระทรวงคมนาคมได้ขยายการใช้งานเป็นระยะเวลา 12 ปี และไม่ได้มีการบังคับให้เปลี่ยนเป็นรถมินิบัส ว่า กระทรวงคมนาคมจะแถลงผลความชัดเจนในวันนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปออกมา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ รัฐบาลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้บริการ  นายกรัฐมนตรี  ยังกล่าวด้วยว่า เรื่องการจัดระเบียบรถตู้ เป็นกรณีที่เกิดมุมมองแตกต่างกัน มุมหนึ่งต้องการให้มีการต่ออายุ อีกมุมหนึ่งต้องการความปลอดภัย ดังนั้นการสอบถามความคิดเห็นจะต้องทำอย่างครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ใช่แค่ผู้ใช้บริการรถตู้เท่านั้น ผู้ประกอบกิจการจะต้องมีการตรวจสอบคนขับรถตู้ก่อนให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเท่าที่ทราบมีการตั้งจุดกวดขันผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อตรวจสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ การใช้ความเร็วที่เหมาะสมและความพร้อมด้านอื่นๆ ตามจุดต่างๆ ไว้แล้ว
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,077
ทั้งหมด
313,715