กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายในวันนี้กว่า 14 ล้านคน

21/08/2019 10:00
 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไปแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในวันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคมนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเข้าช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-money  ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายจำนวน 14.7 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือพยุงการบริโภค เพิ่มอีกจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ในส่วนของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเงินโอนในวันที่ 22 สิงหาคมนี้  รวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ที่ดูแลบุตรและเด็กเล็กที่มีอายุ 0 ถึง 6 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้รับเงินโอนในวันที่ 23 สิงหาคมนี้  ทั้งนี้การบรรเทา  ค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวจะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย        ในการดำรงชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้รับเงินโอนจำนวน 500 บาทอีกครั้งระหว่างวันที่ 6-8 กันยายนนี้   สำหรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 500 บาทต่อเดือนต่อคน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ที่ดูแลบุตรและเด็กเล็กที่มีอายุ 0 ถึง 6 ปี จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะเติมเงินเข้าช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-money ให้อีกครั้ง ในวันที่ 9 กันยายนนี้ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,035
ทั้งหมด
338,867