กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น จัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้

21/08/2019 09:00
 

            ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว คือจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2573 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมระบบบริการรองรับ ทั้งเรื่องสวัสดิการสังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือด้านสุขภาพที่ต้องปรับรูปแบบบริการให้เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพ เพื่อสมาชิกในครอบครัวมีความสุข โดยประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ.2551 ทำให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบบริการที่มีประสิทธิผล และหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้จัดการการดูแลประสานงาน ซึ่งมีการอบรมไปแล้วกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ  ปัจจุบันได้ร่วมกันดำเนินงานต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ แบบไร้รอยต่อตั้งแต่สถานพยาบาลสู่ชุมชน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 – 31 สิงหาคม 2565 ใน 8 พื้นที่นำร่อง คือ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี กทม. ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มีการเตรียมความพร้อมดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ลดการติดบ้าน ติดเตียง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,040
ทั้งหมด
313,678