รองปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยันลูกเรือประมงไทย ถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพบนเรือ 2 ลำ กลางทะเลในเขตประเทศโซมาเลีย ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ทุกคนปลอด

07/08/2019 12:00
 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่มีลูกเรือประมงไทย ถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพบนเรือ 2 ลำ กลางทะเลในเขตประเทศโซมาเลีย และไม่ได้รับค่าจ้างมา 4 เดือน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเร่งให้ดำเนินการช่วยเหลือ ล่าสุดได้รับแจ้งจากกระทรวง                           การต่างประเทศ ว่า ลูกเรือทุกคนได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว หลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร พร้อมยืนยันทุกคนปลอดภัยดี โดยมี น้ำ และอาหารอย่างเพียงพอ นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ได้เข้าไปในพื้นที่ภูมิลำเนาของแรงงานเพื่อให้กำลังใจญาติและสอบข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเร่งติดตามเรื่องค่าจ้างที่ลูกจ้างพึงจะได้รับจากนายจ้าง ในขั้นตอนต่อไป ส่วนความช่วยเหลือกรณีนำลูกเรือทั้งหมดกลับประเทศไทยนั้น กระทรวงการต่างประเทศ โดยทูตไทยประจำเคนย่า ได้ประสานกับทูตโซมาเลีย ประจำเคนย่า ถึงช่องทางการพาคนไทยกลับประเทศ รวมทั้งประสานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออีกทางด้วย ส่วนกรณีผู้ที่ลักลอบไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่อาจต้องใช้เวลาเวลาในการดำเนินการ

                 รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำว่า ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการคุ้มครองดูแลสิทธิของแรงงานไทยที่พึงมีพึงได้ ทั้งเรื่องสัญญาจ้าง ค่าจ้าง และสภาพการทำงาน และเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็จะมีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามหากผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง โทร. 0-2245-9429, 0-2245-6716 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
438
ทั้งหมด
1,224,619