รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เปิดสัมมนาความปลอดภัยทางถนน ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน ยึดแนวทาง 5 เสาหลักขององค์ก

07/08/2019 11:00
 

            พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงาน การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “เดิน ขี่ ขับไป กลับ ปลอดภัย” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้า  ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ระบุว่า โดยภาพรวมของประเทศทั่วโลก ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินถนน และผู้ใช้จักรยาน เสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 49 ซึ่งไทยมีสัดส่วนเสียชีวิตสูงกว่าทั่วโลกเกือบ 2 เท่า เฉพาะอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มจักรยานยนต์สูงถึง 4.3 ต่อประชากรแสนคน มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากแต่ละปีคนไทยกว่า 2 หมื่นคนต้องเสียชีวิตลง และมีผู้พิการรายใหม่กว่า 6,000 ราย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  กว่า 500 ล้านบาทต่อปี และที่ผ่านมารัฐบาลได้ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง 5 เสาหลัก ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ในทศวรรษความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 อีกทั้งยังนำเรื่องความปลอดภัยทางถนนมากำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 โดย พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางหรือมาตรการในการลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,104
ทั้งหมด
338,936