นายกรัฐมนตรี นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ยะลา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

07/08/2019 10:00
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปที่ท่าอากาศยานปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อตรวจราชการจังหวัดยะลาโดยเมื่อเวลา 09.45 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้   ณ ด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พร้อมมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจาก 5 จังหวัด มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 ราย มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และใบประกาศเกียรติคุณให้ภาคเอกชนที่มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนประชาชนจ.ยะลาและจ.ปัตตานี จำนวน 3 ราย จากนั้น เวลา 13.50 น. นายกรัฐมนตรี จะไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ณ ตลาดกลางยางพารา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา //เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรี จะพบกลุ่มประชาชนบ้านคลองทรายใน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และเดินทางกลับในเวลา 18.30 น.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
5,098
ทั้งหมด
885,442