กระทรวงสาธารณสุข ให้การรับรองแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย พร้อมออกใบอนุญาตให้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มทางเลือกในการรักษาให้แก่ผู้ป่วย

07/08/2019 08:00
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุม เรื่องการรับรองสถานะหมอพื้นบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีอธิบดีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สว.และตัวแทนแพทย์พื้นบ้าน เข้าร่วมประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการลงนามรับรองสถานะหมอพื้นบ้าน ในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2 ให้หมอพื้นบ้านที่ได้รับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จำนวน 3,986 คน ได้สถานะคืน จนกว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุซึ่งมีอายุหนังสือรับรอง 4 ปี โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม สำหรับหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนใหม่ให้ปฏิบัติตามหลักการตามระเบียบกระทรวงฉบับใหม่  นายอนุทิน กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้เจาะจงให้ความสำคัญแต่เรื่องของแพทย์สมัยใหม่ แต่เราให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่มีมาแต่เดิม ในฐานะส่วนที่ช่วยเหลือประชาชน  จากความเจ็บป่วย วันนี้ ได้ลงนามให้หมอพื้นบ้านกลับมามีสถานะ ถูกต้องตามกฎหมาย รู้สึกดีใจ  ที่ได้เพิ่มทางเลือกการรักษาแก่ประชาชน โดยขอให้หมอพื้นบ้าน ได้ใช้องค์ความรู้ นำความสุขมาให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,011
ทั้งหมด
338,843