สพฐ. เตรียมรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษา พร้อมเตรียมส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ

06/08/2019 12:00
 

            นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้นัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพื่อมอบนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้แต่ละเขตพื้นที่ฯ ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนการแก้ปัญหาเป็น รายจังหวัด  และรายอำเภอ และให้เสนอข้อมูลแก่ สพฐ.ภายในวันที่ 30 สิงหาคมนั้น ซึ่งหัวใจหลักที่เป็นนโยบาย คือ ต้องการประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพครูและคุณภาพโรงเรียน ฉะนั้นต้องรอดูข้อมูลจากทางเขตพื้นที่ฯ อีกครั้ง เพื่อดำเนินการ คิดว่าจะสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้น โดยการควบรวมจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เสนอให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2561 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน มีจำนวน 2,845 โรง // นักเรียนต่ำกว่า 120 คน มีจำนวน 14,796 โรง โรงเรียนพื้นที่สูง 1,190 โรงเรียน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เกาะแก่ง หรือห่างไกล 123 โรง ซึ่งมีนักวิชาการสนับสนุนและคัดค้าน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,283
ทั้งหมด
884,627