คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุม 3 จังห

06/08/2019 08:00
 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พื้นที่ 8,291,250 ไร่ แผนดังกล่าวกำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและพื้นที่ ขั้นตอนต่อจากนี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป นายคณิศกล่าวด้วยว่า ในหลักการสำคัญผังเมืองดังกล่าว จะมีการปกป้องพื้นที่ป่าทั้งหมด โดยไม่ให้พื้นที่ป่าลดลงใน 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2580 พร้อมกับยกระดับพื้นที่ชุมชนชนบทลดลงกว่า 67,000ไร่ โดยเปลี่ยนเป็นการสร้างชุมชนเมืองกว่า 279,000 ไร่ กันเป็นพื้นที่ลดผลกระทบในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือทำพื้นที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ พื้นที่ริมทะเล แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ที่กันระยะห่างไว้ 500 เมตร อีกกว่า 13,500 ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพียง 165,085 ไร่  การทำผังครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
736
ทั้งหมด
338,568