สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมหารือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ปรับแผนแจกจ่ายน้ำใหม่ เพื่อบริหารให้น้ำเพียงพอกับการใช้งานจนถึงฤดูแล้งหน้าให้ได้

22/07/2019 10:00
 

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สนทช.จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เหลือร่วมกัน โดยขณะนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกันในภาพใหญ่อยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดเรื่องการมีมติร่วมกันเท่านั้น เพราะอาจจะยังเป็นการทำงานแบบทำในส่วนของตัวเองอยู่ ซึ่งในวันนี้จะมีการหารือร่วมกันถึงแผนปฎิบัติงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น โดย สทนช.ได้ประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างชัดเจน หากฝนไม่ตกตามที่คาดการณ์ไว้ เพื่อปรับแผนการจ่ายน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำ ซึ่งขณะนี้เห็นความเสี่ยงชัดเจนแล้วในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลาง โดยในภาคอีสานจะกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำเกินความจำเป็น ส่วนภาคกลางจะทบทวนคาดการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน และวางแผนจ่ายน้ำต่อไป  อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนรับมือปริมาณน้ำน้อยนั้น ได้จัดทำแผนฝนหลวง เพื่อเร่งเก็บกักน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในฤดูแล้งถัดไป รวมทั้งจัดทำข้อมูลและแผนที่แสดงแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เสี่ยงในรัศมี 50 กิโลเมตร ส่งให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกบริเวณพื้นที่ท้ายแหล่งเก็บกักน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องนำข้อมูลปริมาณน้ำที่เหลือ ซึ่งอยู่ในการดูแลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาจัดสรรและจ่ายน้ำตามระดับความสำคัญให้กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อบริหารให้น้ำเพียงพอกับการใช้งานจนถึงฤดูแล้งหน้าให้ได้
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
25
ทั้งหมด
1,193,084