อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนเตรียมรับมือผลกระทบจากภัยแล้ง โดยขอทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

22/07/2019 08:00
 

           นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   แนะนำประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมภาชนะไว้กักเก็บน้ำ โดยจัดหาและซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำและลดปริมาณการใช้น้ำ รวมถึงหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ หากมีน้ำรั่วซึมให้รีบดำเนินการซ่อมแซม ขณะที่เกษตรกรควรรักษาความชื้นในดิน โดยการไถพรวนดินอยู่เสมอไม่เผาตอซัง รวมถึงนำวัสดุมาคลุมหน้าดิน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำ และแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ สร้างระบบกักเก็บน้ำในพื้นที่ และทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อย

        ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองและกักเก็บน้ำไว้ใช้ พร้อมวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำและนำน้ำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้การใช้น้ำที่มีปริมาณจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบวิกฤตขาดแคลนน้ำได้.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
80
ทั้งหมด
1,193,139