กรมควบคุมโรค เตือนอากาศเปลี่ยนระวังป่วยง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

21/07/2019 22:00
 

         นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์การป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวีในประเทศไทย พบว่าช่วงนี้เริ่มมีรายงานผู้ป่วยประปรายและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก กรมควบคุมโรคคาดว่าในช่วงนี้  จะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เนื่องจากโรคนี้มักพบในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถพบได้ในคนทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และ  ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ  ซึ่งเชื้อไวรัสอาร์เอสวี  ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ โดยไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรง ผู้ป่วยจะแสดงอาการหลังติดเชื้อประมาณ 4-6 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อจะมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ  ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีหายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ กินอาหารได้น้อย ซึมลง และอาจเสียชีวิตได้  อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ด้วยการล้างมือให้สะอาด ล้างบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนมื้ออาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ผู้ที่เป็นไข้หวัดหรือปอดอักเสบ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่อย่างแออัด ไม่ควรใช้แก้วน้ำร่วมกัน ควรปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม หากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวจนหาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน  ถ้าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
71
ทั้งหมด
1,193,130