กองทัพเรือ เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ไปยังอู่ทหารเรือธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเน

20/07/2019 14:00
 

      ในวันนี้ (20 ก.ค.) กองทัพเรือ เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และลากจูงเรือไปเก็บที่อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีฯ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ส่วนในวันที่ 21 ก.ค.62 จะเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 จากนั้นจะเป็นเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ตามลำดับในแต่ละวัน ซึ่งตลอดเดือนนี้กำลังพลฝีพายของกองทัพเรือ ได้ทำการฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ก่อนที่จะทำการฝึกซ้อมย่อยครั้งแรกในวันที่ 22 ส.ค.62 ทั้งนี้ สำหรับเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำ นับตั้งแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 7 ปีที่ว่างเว้นจากการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยกองทัพเรือได้ร่วมกับกรมศิลปากร สำรวจสภาพเรือพระราชพิธีแล้ว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ในการนี้กองทัพเรือจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการซ่อมแซมบูรณะเรือพระราชพิธี โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนการซ่อมตัวเรือ อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยกรมอู่ทหารเรือ และการตกแต่งตัวเรืออยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร โดยสำนักช่างสิบหมู่  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้ง 52 ลำ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
49
ทั้งหมด
1,193,108