ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย ครึ่งปีแรกชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยกว่า 19 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1 ล้านล้านบาท พร้อมแนะภาครัฐและเอกชน ควรร่วมมื

07/07/2019 11:00
 

            นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2562 ว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 2.9 ล้านคน สร้างรายได้ 1.44 แสนล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ที่ผ่านมาพบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 19.6 ล้านคน เติบโต 0.7% มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.01 ล้านล้านบาท เติบโต 0.3% สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 อันดับแรก ได้แก่จีน มาเลเซีย และอินเดีย ขณะที่ สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศพบว่า ในเดือนมกราคม – มิถุนายน ที่ผ่านมา มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 76 ล้านคนต่อครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 0.54 ล้านล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต ในระยะที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันกับส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชุมชนเจ้าของพื้นที่ จากปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วน ควรร่วมมือกันในการพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวในระยะยาว และคำนึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
28
ทั้งหมด
1,193,087