กองทัพเรือ เตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศ

06/07/2019 12:00
 

          พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ร่วมแถลงข่าว “การเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธีในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่าในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์ เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ ให้คําแนะนําการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างามและสมพระเกียรติ โดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธี รวมทั้งสิ้น 52 ลํา โดยในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ จะประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ จำนวน 14 ลำ จากนั้นวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม จะเชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ลงน้ำ และลากจูงเรือเข้าเก็บที่อู่ทหารเรือธนบุรี เพื่อเตรียมงานพระราชพิธี ขณะที่ ด้านกำลังพล ได้คัดเลือกจากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จํานวน 2,200 นาย เป็นกําลังพลประจําเรือพระราชพิธี จะทำการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นไป แบ่งเป็นซ้อมย่อยจำนวน 8 ครั้ง และซ้อมใหญ่ จํานวน 2 ครั้ง เป็นการซ้อมเสมือนวันพระราชพิธีฯ เพื่อให้มีความพร้อมที่ปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีฯ กำหนดเป็นวันที่ 24 ตุลาคมนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระบารมี และชมความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของไทย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,140
ทั้งหมด
1,177,745