สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาล และญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

03/07/2019 13:00
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ เริ่มใน เวลา 13.00 น.   โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยหลังการปรึกษาหารือของสมาชิก แล้ว ที่ประชุมมีวาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ ส.ส.ตั้งถามรัฐบาล จำนวน 6 กระทู้ถาม คือ เรื่องการก่อสร้างถนน สาย 226 จากสองช่องจราจรขยายเป็นสี่ช่องจราจร  เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู  เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนายมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม โดยเลื่อนมาจากการประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา  เรื่อง พานไหว้ครู – ล้อการเมือง เด็กคิดเองได้ ผู้ใหญ่อย่ากลัว ซึ่งนายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งถาม เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ตั้งถาม  เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ตั้งถาม   นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาญัตติด่วน จำนวน 16 ญัตติ โดยส่วนใหญ่เป็นญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งยังมีญัตติที่เสนอใหม่ อีก 5 ญัตติ ได้แก่ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,835
ทั้งหมด
558,264