กสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “พฤติมาตร” หวังผู้บริโภคเข้าถึงพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง ยันระบบมีความปลอดภัยไม่มีการเก็บข้อมูล

02/07/2019 08:00
 

            นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้เปิดตัว แอปพลิเคชั่น “พฤติมาตร” ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง ผู้บริโภคสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งข้อมูลประวัติการใช้งาน และสามารถปรับแพ็คเกจหรือโปรโมชั่นโทรศัพท์ในอนาคตให้เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้ มีลักษณะการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน โดยหน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลประจำวันใน 3 ส่วน ได้แก่ ปริมาณการใช้บริการ การโทร SMS และ MMS ปริมาณการใช้บริการอัพโหลดดาวน์โหลด และปริมาณการใช้งานกลุ่มแอปพลิเคชั่นวันนี้ และในรอบ 7 วันที่ผ่านมาได้ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าวทั้งหมด จะถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณและความถี่ของการใช้งานในภาพรวมเท่านั้นและมีความปลอดภัยยืนยันว่า จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากข้อความ SMS หรือบทสนทนาในแอปพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชั่น “พฤติมาตร” ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยสามารถติดตั้งได้เฉพาะกับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 6 ขึ้นไป และต้องได้รับการติดตั้งจากเจ้าหน้าที่คณะผู้วิจัยภาคสนามเท่านั้น เพื่อดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4,500 กลุ่มในวงจำกัด ทำให้ผู้ใช้งานยังไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางทั่วไปของระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์และ iOS ได้
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,910
ทั้งหมด
1,209,737