กองทัพเรือ จัดงานนาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม นำสู่สายการผลิต พร้อมมอบรางวัล เกียรติยศนาวี บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ ประจำปี 2562

22/06/2019 11:00
 

วานนี้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดงาน "นาวีวิจัย 2019 สร้างนวัตกรรม นำสู่สายการผลิต ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  โดยมี พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดให้มีงานนาวีวิจัยเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำไปสู่สายการผลิต เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเอง และเป็นการต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป     โดยก่อนหน้าพิธีเปิด  พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัล เกียรติยศนาวีและ การประกาศยกย่อง เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ โดยในปีนี้   มีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติยศนาวี จำนวน 4 นาย คือ    พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นผู้บังคับบัญชาและสั่งการ ตลอดจนนำชุดปฏิบัติงานพิเศษ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย     นาวาโท บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หัวหน้านายช่างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ   กรมอู่ทหารเรือ ผลงาน คือประสบความสำเร็จในการวิจัยและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์  ในฐานะนักวิจัยด้านการขึ้นรูปโลหะ และออกแบบแม่พิมพ์งานหล่อด้วยเทคนิคการเอียงเทหล่อ Tilting Casting ครั้งแรกในประเทศไทย   พันจ่าตรี สันติ คุ้มคำ ชุดปฏิบัติการข่าว หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ผลงาน การปฏิบัติด้านการข่าวที่โดดเด่น ทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในคดีสำคัญหลายคดี   และ จ่าเอก เฉลิม บุญกองชาติ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงาน การให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นกำลังพลในการลำเลียงขวดอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   นอกจากนี้ ยังมีการประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ   มีจำนวน 9 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ 3 ผลงาน ผลงานวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน และผลงานด้านหลักการ 2 ผลงาน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,047
ทั้งหมด
884,391