กรมประมง ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ระหว่าง 15 มิถุนาย

22/06/2019 10:00
 

          นายมานพ หนูสอน ประมงจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า บริเวณอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญ ซึ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีสัตว์น้ำขนาดเล็กและสัตว์น้ำวัยอ่อนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก มีการนำเครื่องมือทำการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงไปใช้ทำการประมงในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และพบว่าสัตว์น้ำที่จับได้จะมีสัดส่วนของสัตว์น้ำขนาดเล็กและสัตว์น้ำวัยอ่อนปะปนอยู่สูงมาก เป็นการจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ก่อนวัยอันควร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์น้ำขนาดเล็กและสัตว์น้ำวัยอ่อน   กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง  ปิดอ่าวฯ ออกเป็น 2 ช่วง

          โดยช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคมของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมประมงได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน บริเวณอ่าวไทยตอนใน หรืออ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 แล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,928
ทั้งหมด
884,272