กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหาแนวทางช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

21/06/2019 09:00
 

            นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยได้จัดทำโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนในระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ช่วงที่ 1 ในปี 2562 จำนวน 252 ลำ และได้อนุมัติโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 65 ชุมชน พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขเรื่องเรือประมงจอดซ่อม ไม่ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ VMS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน สำหรับกระแสข่าวที่มีการนำเสนอประเด็นกฎหมายประมงส่งผลกระทบทำให้มีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนการทำประมงที่พุ่งสูงขึ้น และราคาสัตว์น้ำภายในประเทศตกต่ำ นั้น ขอชี้แจว่า กรมประมง     มีมาตรการที่เข้มงวดในการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่นเดียวกับมาตรการที่ไทยใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำในประเทศ โดยผู้ประกอบการที่จะนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ต้องแสดงเอกสารที่ระบุรายชื่อของเรือประมงที่ทำการจับสัตว์น้ำ เลขที่ใบอนุญาต วันที่ทำการประมง ตลอดจนน้ำหนักสัตว์น้ำที่จับได้ของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ     ซึ่งยอมรับว่ามีผลเกี่ยวเนื่องกันจริง แต่เป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมประมงหารือร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้ว
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,708
ทั้งหมด
1,096,174