กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมจัดการฝึกป้องกัน-บรรเทา สาธารณภัยจากสึนามิ

20/06/2019 11:00
 

           พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 7 กรกฎาคมนี้ เพื่อทดสอบกลไกการปฏิบัติการของกระบวนการแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุและอพยพประชาชน รวมถึงการจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้านทั้งนี้การฝึกปฏิบัติจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.การฝึกปฏิบัติด้านการแจ้งเตือนภัย  และการอพยพประชาชน ในช่วงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดสตูล, ภูเก็ต, พังงา และวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดตรัง, กระบี่ และระนอง เพื่อทดสอบระบบเตือนภัยสึนามิ ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุสึนามิและแผนปฏิบัติการอพยพ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะการอพยพหนีภัยอย่างปลอดภัย  2.การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต 6 สถานี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ  ผู้อพยพ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ติดค้างในพื้นที่เข้าถึงยาก การปฏิบัติการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร ประสานงาน สั่งการ การจัดการทรัพยากรปฏิบัติการ ณ จุดระดมทรัพยากร และบทบาทของจิตอาสาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,977
ทั้งหมด
885,321