สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หารือด่วน 9 หน่วยงาน แก้วิกฤติน้ำท่วมกรุงเทพฯ หลัง นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

20/06/2019 10:00
 

          นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)กล่าวภายหลังการประชุมการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​นายกรัฐมนตรี ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาวิศวกร โดยได้พิจารณาหารือร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กำลังดำเนินการอยู่ และแผนในอนาคต 2.ผังการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ 3.แผนงานโครงการที่ดำเนินการในอดีต ปัจจุบัน และแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที นายสมเกียรติ​ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ยังได้หารือถึงแนวทางร่วมกันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กำลังดำเนินการอยู่ และแผนในอนาคต ได้หารือร่วมกันในการพิจารณาแผนงานเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 -2 เดือนนี้  อาทิ การปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งที่เป็นสิ่งก่อสร้างและวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่รับน้ำนอง เป็นต้น รวมถึงแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเสนอแหล่งงบประมาณโดย สทนช.จะรวบรวมข้อมูล แผนงาน โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,632
ทั้งหมด
1,096,098