สทนช.สั่งทุกเขื่อนเริ่มปรับแผนลดระบายน้ำหลังมีสัญญาณแล้ง พร้อมแจ้งทุกหน่วยงานบริหารน้ำไว้รองรับหากฝนทิ้งช่วง

05/09/2018 09:00
 

            นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้วางแผนปรับลดการระบายน้ำในอ่างต่างๆ ทุกขนาดตามการคาดการณ์ที่ปริมาณน้ำฝนที่มีแนวโน้ม ลดลงในเดือน ก.ย.-ต.ค.  เพื่อเก็บกักน้ำให้เพียงพอในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนที่อาจมีปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยอ่างที่มีน้ำน้อยกว่า 50% ของความจุให้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อวางแผนปฏิบัติการ ทำฝนเติมน้ำในอ่าง  สำหรับในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้ติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงเดือน ก.ย.เพื่อวางแผนปรับการระบายน้ำ ในแม่น้ำสายหลัก โดยเขื่อนขนาดใหญ่และกลางที่มีปริมาณน้ำเกิน 80% ได้เร่งพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมี 6 แห่ง คือ เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนน้ำอูน ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันตก มี 4 เขื่อน คือ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนปราณบุรี ยังคงให้พร่องน้ำตามการคาดการณ์  ด้านสถานการณ์น้ำเขื่อนใหญ่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 5 แห่ง เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร   เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ  เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี    เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,205
ทั้งหมด
434,171