ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เห็นชอบ 3 มาตรการช่วยเหลือชาวนาปีการผลิตใหม่ 61/62 โดยมีเป้าหมายดึงปริมาณข้าวออกจากระบบ 9.5 ล้านตัน

12/07/2018 11:00
 

            นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดรวม 3 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ,โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ทั้งนี้ทั้ง 3 โครงการมีเป้าหมายดึงปริมาณผลผลิตข้าวออกจากระบบ 9.5 ล้านตัน เพื่อรักษาราคาให้มีความเหมาะสม โดยหลังจากนี้ จะเสนอมาตรการดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไป โดยในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนั้น ชาวนาจะได้รับรายได้รวมกันทั้งวงเงินสินเชื่อ ค่าฝากเก็บ ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ ตันละ 17,050 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 15,450 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,000 บาท และข้าวหอมปทุมธานี 1 ตันละ 12,900 บาท
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
965
ทั้งหมด
177,033