สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบ รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เพื่อ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี 2535 เนื่องจากมีบทบัญญัติบางปร

24/05/2018 14:00
 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบ รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย เพื่อ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี 2535 เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,000
ทั้งหมด
177,068