รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งแก้ปัญหาขาดแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว พร้อมย้ำต้องจัดหาแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

24/05/2018 13:00
 

นายจรินทร์ จักกะพาก กล่าวภายหลังนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมง กว่า 42,000 คน โดยกล่าวว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้กระทรวงแรงงานรับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในประเด็นการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 42,000 คน โดยเร็ว รวมทั้งได้มอบหลักการในการแก้ไขปัญหาว่าการจัดหาแรงงานประมงจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องเป็นธรรม มีจำนวนแรงงานแน่นอน โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจในภาคประมง และให้มีการจัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน และรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

            ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำว่า ความเดือดร้อนของเศรษฐกิจในภาคประมงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และใส่ใจในการแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจในทุกประเภท และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ โดยจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในลักษณะประชารัฐ เพื่อตอบสนองต่อปัญหา และความเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน.-
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
992
ทั้งหมด
177,060