กองทัพเรือ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทา สาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ ประจำเดือน พฤษภาคม

17/05/2018 14:00
 

                ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ  ได้เตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้กองทัพเรือ เตรียมการสนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อเกิดเหตุเดือดร้อน พร้อมสั่งการให้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม  2561  ซึ่งประกอบด้วย  ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.สุรินทร์ อากาศยานของกองทัพเรือ จำนวน 2 เครื่อง  นักทำลายใต้น้ำจู่โจม   ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ โดยพร้อมปฏิบัติการภายใน  48 ชม .
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
581
ทั้งหมด
545,819