รัฐบาล เร่ง ทำระบบควบคุมคนต่างชาติในไทยครบวงจร แก้ปัญหาต่างด้าวลอบอยู่เกินกำหนดกระทบความมั่นคงชาติ

14/02/2018 15:00
 

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่า  ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการควบคุมข้อมูลคนเข้าเมืองที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สืบเนื่องจากการพบว่ามีชาวต่างด้าวจำนวนมากที่เข้ามาในไทยแล้วไม่ยอมเดินทางออกหลังจากครบกำหนด ซึ่งสร้างปัญหาระยะยาวในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง โดยการแก้ปัญหานี้ต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองตั้งแต่เข้ามาพักอาศัยจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย   ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) ร่วมกันจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน    โดย สตม.จะยกเลิกการใช้ใบ ตม.6 แล้วใช้ข้อมูลจากหนังสือเดินทางอีเล็คทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) ซึ่งต้องใช้เครื่องตรวจสอบอัตลักษณ์ที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมกับต้องจัดเก็บสำเนาหน้าพาสปอร์ตตั้งแต่บุคคลนั้นเข้าเมือง    ขณะที่กรมการปกครองต้องกวดขันการแจ้งทะเบียนการเข้าพักของชาวต่างชาติ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่เป็นโรงแรม อพาร์ตเมนต์ เกสต์เฮาส์ และอื่นๆ ต้องบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าพักของชาวต่างชาติ ซึ่งเจ้าของที่พักหรือผู้จัดการโรงแรมที่รับหรืออนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าพักอาศัย ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการจัดทำมาตรการเหล่านี้ให้เสร็จภายใน 6 เดือน เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้า-ออกการพักอาศัยของชาวต่างชาติได้ครบวงจร รวมถึงลดปัญหาต่างๆที่จะส่งกระทบกับความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติ มาเฟียต่างชาติ การก่อการร้าย ทัวร์ศูนย์เหรียญ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์.

.......................................................................................................................

พ.จ.อ.สุริยา  ภ.   เรียบเรียง  ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/627292
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,063
ทั้งหมด
279,021