รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับหน่วยงานความมั่นคง ดูแลความปลอดภัย ประชาชน ในห้วงเทศกาลตรุษจีนและวันวาเลนไทน์

14/02/2018 08:00
 

 

  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับหน่วยงานข่าว เพิ่มความเข้มข้นติดตามภัยที่อาจกระทบต่อความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและให้ประสานหน่วยงานความมั่นคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมในห้วงเทศกาลตรุษจีนและวันแห่งความรัก ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายใช้สอยร่วมกันอย่างคึกคักและเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยให้หน่วยงานทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ทำงานร่วมกัน โดยให้ความสำคัญกับบทเรียนและการพัฒนามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนระดับพื้นที่ ทั้งจากภัยอาชญากรรม อัคคีภัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน ขณะเดียวกันต้องเข้มงวด กวดขัน สถานบริการและดูแลพื้นที่สาธารณะ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข ที่เด็กและเยาวชนอาจถูกยั่วยุ ชี้นำไปในทิศทางที่ผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อนวัยอันควร  ส่วนหน่วยงานความมั่นคง ให้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความสงบสุขของสังคมอย่างเต็มกำลังและขอความร่วมมือสถานบริการและประชาชนทุกคน ร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย ร่วมกันแจ้งข่าวสารที่เป็นภัยในสังคมกับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงระมัดระวังและดูแลความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ด้วยความไม่ประมาทให้ทุกคนเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างปลอดภัย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,057
ทั้งหมด
279,015