อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผย ศาลสั่งคุมประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ยอดสะสมช่วงเทศกาลปีใหม่สูงขึ้นกว่า 3,000 คดี

02/01/2018 13:00
 

     นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ มียอดสถิติคดีศาลสั่งคุมประพฤติ ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ทั้งหมดจำนวน 3,517 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,105 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 88.28, คดีขับรถประมาท จำนวน 44 คดี, คดีขับซิ่ง จำนวน 1 คดี และอื่นๆ จำนวน 367 คดี เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับ ยอดสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 319 คดี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 288 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร 201 คดี ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติเน้นย้ำถึงมาตรการการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติที่สำนักงานคุมประพฤติ จากนั้นพนักงานคุมประพฤติ จะพิจารณาจำแนกประเมินการคุมความประพฤติ ตามฐานความผิดของแต่ละคน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข พนักงานคุมประพฤติจะรายงานศาล เพื่อให้เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเป็นการลงโทษอย่างอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
223
ทั้งหมด
319,584